Встановлено граничні розміри плати за проживання в студентських гуртожитках

У зв*язку з неоднозначністю визначення оплати за проживання у студентських гуртожитках та відповідно до зауважень перевіряючих органів до ВНЗ, Профспілковими комітетами студентів НТУУ “КПІ” ,КНУ ім.Т.Шевченка та Профспілкою працівників освіти і науки України  велась активна робота з МОН, щодо розробки документа, який би регламентував граничну межу оплати за проживання у студентських гуртожитках.

28 березня 2011 року відповідний документ було видано (дивіться нижче).

Оплата за проживання в НТУУ “КПІ” буде перераховано згідно спільного Наказу міністерств  та Наказ по НТУУ “КПІ” буде введено в дію не раніше травня 2011 року.

Наказ МОН України, МОЗ України, Мінфін України №284/423/173 від 28.03.11 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

№284/423/173 від 28 березня 2011 року

Про встановлення граничного розміру плати за проживання в студентських гуртожитках вищих навчальних закладів державної та комунальної форм власності

Відповідно до пункту 6 Повноважень центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін і тарифів на окремі види продукції, товарів і послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. №1548 “Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)”, постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. №796 “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форм власності”, пункту 13 постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 р. №226 “Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування”, наказуємо:

1. Встановити, що граничний розмір плати за проживання в студентських гуртожитках вищих навчальних закладів державної та комунальної форм власності (далі – гуртожитки) з урахуванням ПДВ, встановленого згідно з законодавством, виходячи з нормативу 6 кв. м житлової площі (для новозбудованих гуртожитків – 8 кв. м житлової площі), не може перевищувати:

* для студентів, абітурієнтів вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації – 40 відсотків розміру мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії вищих навчальних закладів відповідного рівня акредитації;
* для клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів – 40 відсотків їх академічної стипендії;
* для курсантів вищих навчальних закладів цивільної авіації, морського і річкового транспорту, Севастопольського національного інституту ядерної енергії та промисловості (далі – курсанти), які отримують безкоштовне харчування, – 20 відсотків розміру мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії вищих навчальних закладів відповідного рівня акредитації;
* студентам індустріально-педагогічних вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, які навчаються за програмами підготовки майстрів виробничого навчання і забезпечуються безоплатним триразовим харчуванням, – 20 відсотків розміру мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії вищих навчальних закладів відповідного рівня акредитації, а тим особам, які забезпечуються безоплатним одноразовим харчуванням, – 30 відсотків мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії вищих навчальних закладів відповідного рівня акредитації.

Студенти, курсанти, абітурієнти вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, особи з їх числа, а також студенти і курсанти, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишились без батьків, забезпечуються гуртожитком безкоштовно.

2. Конкретний розмір плати за проживання в гуртожитках встановлюється керівником вищого навчального закладу і розраховується відповідно до Порядку надання інших платних послуг державними та комунальними навчальними закладами, затвердженого спільним наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України від 23.07.2010 №736/902/758 “Про затвердження Порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами”, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 30 листопада 2010 р. за №1196/18491, виходячи з нормативу житлової площі на кожного мешканця, встановленого згідно проектної документації при будівництві гуртожитку, та розрахункового коефіцієнта загальної площі, що припадає на кожного мешканця гуртожитку.

3. За бажанням особи, яка проживає в гуртожитку, адміністрація вищого навчального закладу за додаткову плату може надати поліпшені умови проживання та додаткові послуги (обладнання). Крім того, особа, яка проживає в гуртожитку, за згодою адміністрації вищого навчального закладу, може встановити в кімнаті власне додаткове обладнання (аудіо-, відеотехніку, холодильник тощо) з відшкодуванням у повному обсязі видатків, пов’язаних з його експлуатацією. Вартість таких додаткових послуг розраховується відповідно до спільного наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України від 23.07.2010 №736/902/758 “Про затвердження Порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами”.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступників Міністра освіти і науки України та Міністра охорони здоров’я України за розподілом функціональних обов’язків.

5. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр освіти і науки, молоді та спорту України Д.В. Табачник

Міністр фінансів України Ф.О. Ярошенко

Міністр охорони здоров’я України І.М. Ємець

 

Звернення Профспілкового комітету студентів НТУУ «КПІ» до МОН України

У зв*язку з невизначеністю – “чи проживання у гуртожитках блочного типу являється проживанням у поліпшених умовах ( згідно п.3 нижче зазначеного Наказу)” Профком студентів НТУУ “КПІ” надіслали запит до МОН України з проханням надати відповідні роз*яснення з цього приводу.

Міністру освіти, науки,

молоді та спорту України

Табачнику Д.В.

Вельмишановний Дмитре Володимировичу!

 

З метою дотримання нормативних актів, при встановленні оплати за проживання в студентських гуртожитках, просимо надати роз’яснення щодо трактування деяких пунктів спільного наказу МОН України, МОЗ України, Мінфін України №284/423/173 від 28.03.11 року «Про встановлення граничного розміру плати за проживання в студентських гуртожитках вищих навчальних закладів державної та комунальної форм власності», а саме:

–         Згідно п.3 Наказу «За бажанням особи, яка проживає в гуртожитку, адміністрація вищого навчального закладу за додаткову плату може надати поліпшені умови проживання …»

Запитання – чи являється проживання студентів у гуртожитках блочного типу, як проживання у поліпшених умовах, порівняно з проживанням у гуртожитках коридорного типу?

З повагою,

Голова Профспілкового комітету

студентів НТУУ «КПІ»

А. Гаврушкевич